top of page

Siðareglur

Siðareglur Hugsjónar ehf. - Fjallafjörs tekur mið af siðareglum Vakans.

Fjallafjör

Siðareglur Fjallafjörs

 1. Fjallafjör veitir viðskiptavinum sínum kurteislega og áreiðanlega þjónustu.
   

 2. Fjallafjör virðir og viðheldur  trúnaði og þagmælsku gagnvart viðskiptavinum.
   

 3. Fjallafjör hefur að leiðarljósi fagmennsku, heiðarleika og sanngirni í öllum samskiptum  og viðskiptum.
   

 4. Fjallafjör sýnir öllum viðskiptavinum sömu virðingu og tillitssemi óháð  t.d. kyni, uppruna, menningu, kynhneigð, trú, aldri, þjóðfélagsstöðu og líkamlegu atgervi.
   

 5. Fjallafjör tryggir að allar upplýsingar til viðskiptavina séu réttar og að auglýsingar þess gefi sanna og trúverðuga mynd af þjónustu  og aðstöðu.
   

 6. Fjallafjör verðleggur vörur og þjónustu með skýrum hætti í samræmi við gildandi lög.
   

 7. Fjallafjör leitast við að svara öllum fyrirspurnum og óskum  á faglegan og skilvirkan hátt.
   

 8. Fjallafjör tryggir sanngjörn og skjót viðbrögð við kvörtunum.
   

 9. Fjallafjör hefur í heiðri öll lög og reglur varðandi reksturinn og fylgir þeim eftir.
   

 10. Fjallafjör tryggir að faglega sé staðið að bókhaldi og reikningsskilum.
   

 11. Fjallafjör uppfyllir allar skyldur við starfsmenn með því að fara að lögum og gildandi kjarasamningum.
   

 12. Fjallafjör sér til þess að starfsfólk fái viðeigandi þjálfun og fræðslu og að vinnuskilyrði séu við hæfi.
   

 13. Fjallafjör tryggir öryggi starfsmanna og viðskiptavina með faglegum starfsháttum, góðri aðstöðu og viðurkenndum búnaði.
   

 14. Fjallafjör sýnir í verki ábyrgð gagnvart íslenskri náttúru, umhverfi og samfélagi.
   

 15. Fjallafjör hefur í heiðri hagsmuni og orðstír Íslands sem hágæða dvalarstaðar, þar sem fagmennska, gestrisni, góð þjónusta og sjálfbærni eru í fyrirrúmi.
   

 16. Fjallafjör líður ekki ofbeldi, mismunun, hótanir eða áreitni af neinu tagi, hvort heldur sem þátttakendur, starfsfólk, verktakar eða samstarfsaðilar eiga hlut að máli og leiðir til tafarlausrar brottvísunar úr starfi félagsins.

bottom of page